Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soběsuky před 2.světovou válkou

19. 12. 2009

dvorak-rodopis.cz/rodopis/bohuslav-dvorak/ můžete se tam dočíst například:

V Soběsukách se seznámil se svou budoucí ženou

V Soběsukách učil Boh. Dvořák ve šk. letech 1925/26 – 1929/30, zde se také seznámil se svou budoucí manželkou Boženou Koutskou. Božena byla dcerou místního majitele hostince, provozovatele kramářství a mistra pekaře v jedné osobě – Františka Koutského. Bohuslav Dvořák chodíval jako svobodný učitel ke Koutským na jídlo a seznámil tak s Boženou, kterou ale znal ještě za školy jako žačku, bylo jí totiž teprve 18 let. Božena mu ještě tou dobou ještě vykala (snad i nějakou dobu po svatbě). Maminka Bohuslava Filomena, jsouc tou dobou na podzim roku 1930 těžce nemocna, přála si, aby se její nejmladší syn oženil, a proto civilní svatba byla ještě 29. listopadu 1930 v Kroměříži, jen čtrnáct dní před Filomeninou smrtí. Za svědky manželům byli Oldřich Dvořák, důchodkový revident v Novém Městě na Moravě – Bohuslavův nejstarší bratr, a Alois Koutský, obchodník v Kroměříži – tentokrát nejstarší bratr nevěstin. Boženin otec František Koutský, všestranný podnikatel, mimoto také majitel hospodářství a četných polností, nebyl rodákem ze Soběsuk. Pocházel z nedaleké osady Měrůtky, kde se 14.srpna 1871 narodil jako nejstarší potomek svých rodičů. Jeho otec byl zdejším domkařem, jak stojí v matrikách, ale rodina se postupně zmáhala až si pomohla ke slušné výměře polností v Měrůtkách i okolí. Nejstarší František se vyučil pekařem. Rodný domek byl malý, na pekárnu nebylo místo, a tak si jako 26-letý svobodný mládenec zakoupil v srpnu 1897 pravděpodobně za výhodnou cenu 1.300,- zl. od obce Soběsuky bývalou budovu místní školy č.21. 1.000,- zl. složil hotově, zbytek se zavázal doplatit do 31. března 1898. Svého pozdějšího nároku na dědictví po rodičích v Měrůtkách se spolu s bratrem Janem vzdali ve prospěch mladších sourozenců – bratra Antonína a sestry Marie. Nedlouho po svém příchodu do Soběsuk se stačil 6. září 1898 oženit s Amálií roz. Kuciánovou ze Zborovic č.6. Amálie byla nejstarší dcerou Kašpara Kuciána, čtvrtláníka ze Zborovic, a Marianny roz. Stratilové původem z Troubek, narodila se 27.srpna 1877. 26. ledna 1901 se jim v Soběsukách narodil první syn Alois, 21. února 1904 pak syn František, první dcera na sebe nechala čekat až do 14. července 1912 a byla jí právě naše Božena. Syn Alois vstoupil v červenci 1916 do učení do obchodu smíšeným zbožím pana Dominika Dimta v Kroměříži a v lednu 1919 byl prohlášen za pomocníka. V letech 1930-1937 byl pak majitelem obchodu v Kroměříži na Velehradské ulici. Mladší František dostal po své svatbě s Anežkou roz. Šebestíkovou připsán rodný dům a přináležející pozemky. Otec František Koutský zemřel v Soběsukách 6. září 1938 ve věku 67 let na „zhoubnou chudokrevnost“, jeho manželka Amálie zemřela 19. prosince 1950 ve věku 73 let na nádorové onemocnění levého prsu.

V Zástřizlech učí jen krátce

V Soběsukách žili manželé Dvořákovi poměrně krátce, narodila se jim tady ale 23. října 1931 první dcera Stanislava. Mezitím byl ale Bohuslav Dvořák přeložen na své již čtvrté místo do školy ve Zástřizlech, kde převzal zatímní vedení správy školy 28. srpna 1930 za přítomnosti předsedy zdejší místní školní rady po Antonínu Vaněčkovi, který odchází ze Zástřizel po 15 letech svého působení zde. Zástřizelská školní kronika vypráví: Šk. rok 1930/31. Volné místo učitele a správce školy po odešlém def. učiteli a spr. školy p. Ant. Vaněčkovi bylo konkurzem vypsáno. Uchazeči byli čtyři, mezi nimi i dosavadní zatímní správce školy (Dvořák). Místo bylo uděleno nejstaršímu uchazeči p. Aloisi Müllerovi, zat. říd. uč. v Šelešovicích. Dosavadní zatímní správce školy byl pak ustanoven definitivním učitelem při trojtřídní škole v Lutopecnách u Kroměříže. Přemístění jmenovaných bude provedeno ještě začátkem školního roku 1931/32.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář